Namn: Lösen:

Behandlingstabell


Allmänt:
En tabell för trycksättning (rekompression) och trycksänkning (dekompression) som används vid behandling av patienter i tryckkammare. Till skillnad från vanliga dyktaballer som talar om hur länge man maximalt kan vara nere och hur man minimalt måste dekomprimera på vägen upp, så innehåller en behandlingstabell även en tid som man måste stanna på botten. Ofta är de också förknippade med olika andningsgaser (exempelvis ren syrgas) på olika djup i olika perioder för att uppnå maximal effekt.

Historiskt:
Den första behandlingstabellen beskrevs 1854 av Pohl och Warelle, men det var inte förrän 1896 i samband med byggandet av Blackwelltunneln i England som idéen verkligen fick genomslag.
Grunden för de behandlingatabeller som används idag arbetades fram under andra världskriget av US Navy som på 1950-talet publicerade 6 st tabeller, varav det främst än nr 6 som används idag (inom svenska marinen betecknad "B6"), men det finns även en del andra tabeller för mer extrema fall som exempelvis kan uppkomma vid kommersiell dykning.

Exempel, behandlingstabell B6:
Förmodligen den i dag vanligast använda tabellen vid behandlingar av dykolycksfall. Vid svårare fall upprepas behandlingen, ibland flera gånger under en följd av dagar.Relaterade ord: DCI DCS Dekompression DS Dykmedicin Dyktabell HBO Hyperbarterapi IWR Kompression Oxygenterapi Rekompression Syrgasbehandling Tryckfallssjuka Tryckkammarbehandling TryckkammareBehandlingstabell

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER