Namn: Lösen:

Bentisk


Avser något som har att göra med botten, exempelvis växter som lever på botten eller djur som lever i, på eller strax ovanför botten.

Relaterade ord: Bental Bentos Bottenfälla Demersal Epibentisk Fytobentos Infauna Interstitial fauna Sessil Substrat Zoobentos
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER