Namn: Lösen:

Bentos


Sv. Benthos

Bentos är beteckningen på bottenlevande organismer, alltså de bentiska organismerna. Bottenlevande växter kallas fytobentos, bottenlevande djur kallas för zoobentos och mikroskopiska bottenlevande organismer kallas mikrobentos.

Namnet kommer av att organisemerna lever i bentalen (bentiska zoneni den nedre delen av strandzonen som endast lite eller inget solljus tränger ner).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bentos

Relaterade ord: Bental Bentisk Bioturbation Bottenfälla Epibentisk Epifauna Fytobentos Infauna Interstitial fauna Makrobentos Makrofytobentos Makrozoobentos Marinbiologi Mikrobentos Mikrofytobentos Mikrozoobentos Sessil Substrat Zoobentos
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER