Namn: Lösen:

Biflod


Sv. Biflöde

Flod/vattendrag som rinner ut i ett större flod/vattendrag (huvudflod/-vattendrag ).
En biflod eller ett biflöde kan vara stort – t.ex. en älv som rinner ut i en annan, större älv – eller bara en liten bäck som rinner ut i en något större bäck.

Relaterade ord: Bifurkation Bäck Delta Dike Flod Jokk Kvillområde Luoppal Savon Vattendrag Vårflod Å Älv
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER