Namn: Lösen:

Bifurkation


Gaffelformig delning av vattendrag. Bifurkation kan vara att två vattendrag har förbindelse med varandra via ett biflöde, att ett vattendrag delas upp i två grenar i riktning nedströms eller att en sjö avrinner genom två olika, närbelägna utlopp.

Relaterade ord: Biflod Bäck Delta Dike Estuarium Flod Jokk Kvillområde Luoppal Ria Savon Vatten Vattendrag Vårflod Å Älv
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER