Namn: Lösen:

Bioturbation


Bioturbation är den process där bottenlevande djur i hav och sjöar med syresatt botten äter, gräver och rör runt bottensedimenten, så att den samtidigt syresätter bottensedimenten och därmed hjälper till i nedbrytningsprocessen.
Syresatta sediment förblir ljusbruna i färgen och de avsatta lagren bildar tillsammans en homogen struktur.
Om bioturbationen avbryts till följd av syrebrist som leder detta till bottendöd och nedbrytningsprocessen av bottensedimenten störs.

Relaterade ord: Ackumulationsbotten Bental Bentos Bottendöd Epifauna Infauna Interstitial fauna Marinbiologi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER