Namn: Lösen:

Blandgas


Sv. Mixgas alt Mix. Eng. Mixed Gas

Gaser som inte förekommer naturligt i aktuell form, dvs som är blandade av människan, exempel på blandgaser är Heloix, Trimix och Hydrox, exempel på gaser som INTE är blandgaser är syrgas (O2) och koldioxid (CO2).

Syftet med blandgaser kan vara att öka bottentiden (nitrox), minska kväveberusning vid djupa dyk (trimix & heliox) eller för att minska risken för HPNS vid riktigt stora djup (trimix och hydreliox).

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

Relaterade ord: Analysator Andningsgas Ar Argon Argox Bottengas CO CO2 Dekogas Diluent Dräktgas EAD EAN EANx END Etappgas Fyllning Gas Gasblandning Gasbyte Gasfyllning H2 He Heliair Heliox Helitrox Helox HPNS Hydreliox Hydrox Koldioxid Kolmonoxid Koloxid Kväve Kvävgas Luft Metabolism Mix Mixa N2 N2O2 Ne Neon Neox Nitrox O2 O2 ONM Oxygen PHe PN2 PO2 pp ppHe ppN2 ppO2 Respiration Safe Air Syre Syrgas Transportgas Trimix Triox Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER