Namn: Lösen:

Dyklexikon


Blandgas


Sv. Mixgas alt Mix. Eng. Mixed Gas

Gaser som inte förekommer naturligt i aktuell form, dvs som är blandade av människan, exempel på blandgaser är Heloix, Trimix och Hydrox, exempel på gaser som INTE är blandgaser är syrgas (O2) och koldioxid (CO2).

Syftet med blandgaser kan vara att öka bottentiden (nitrox), minska kväveberusning vid djupa dyk (trimix & heliox) eller för att minska risken för HPNS vid riktigt stora djup (trimix och hydreliox).

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

Relaterade ord: Analysator | Andningsgas | Ar | Argon | Argox | Bottengas | CO | CO2 | Dekogas | Diluent | Dräktgas | EAD | EAN | EANx | END | Etappgas | Fyllning | Gas | Gasblandning | Gasbyte | Gasfyllning | H2 | He | Heliair | Heliox | Helitrox | Helox | HPNS | Hydreliox | Hydrox | Koldioxid | Kolmonoxid | Koloxid | Kväve | Kvävgas | Luft | Metabolism | Mix | Mixa | N2 | N2O2 | Ne | Neon | Neox | Nitrox | O2 | O2 | ONM | Oxygen | PHe | PN2 | PO2 | pp | ppHe | ppN2 | ppO2 | Respiration | Safe Air | Syre | Syrgas | Transportgas | Trimix | Triox | Väte | Vätgas |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER