Namn: Lösen:

BogDel av farkost:
Avses ett fartygs främre sidan, dvs partiet mellan fören och midskepps, och finns då alltså som styrbord bog respektive babord bog. Den öppningsbara lucka som ofta finns i fören på ro-ro fartyg kallas bogvisir (var den del som slogs loss från Estonia före förlisningen), trots att den täcker fören och bara täcker en mindre del av bogen. Den fast monterade rundhulten i fören används för att rigga segel på segelfartyg och kallas bogspröt, trots att den sitter i fören.

Riktning:
För att ange riktning snett förut, så kan man säga "styrbord bog" eller "babord bog", och avser då att man tittar snett förut över angiven bog. Motsvarar uttrycket "kranbalkvis styrbord/babord".

Segelsätt:
Bog avser den riktning från vilken viden kommer mot ett fartyg, dvs det påverkar hur ett segelfartyg seglar.
- Länsar: vinden kommer rakt bakifrån
- Slör: vinden kommer snett bakifrån
- Halvvind: vinden kommer rakt från sidan
- Bidevind: vinden kommer snett framifrån
(Med vinden rakt framifrån seglar en segelbåt inte alls)

Del av djur:
Kan precis som på ett fartyg avse främre siden.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bog_(nautisk_term)

Relaterade ord: Bogvåg Fartyg För Sjöterm
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER