Namn: Lösen:

Bogvåg


Våg som uppstår på ömse sidor om förstäven då ett fartyg gör fart genom vattnet.


Se även:
Baksjö, Bore, Brottsjö, Bränning, Dyning, Gäss, Hajning, Häckvåg, Krabb sjö, Medsjö, Monstervåg, Sjögång, Sjöhävning, Smul, Stående vågor, Svall, Tidvattenvåg, Tsunami, Våg, Vågbrytare, Vågdal, Vågtopp


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER