Namn: Lösen:

Bottendöd


Nedbrytningen på och i bottnarna utförs normalt av bakterier och svampar med hjälp av syre. I bottenområden med syrebrist finner man färre bottenlevande djur på bottnen. När de bottenlevande djuren försvinner upphör processen bioturbation.
Utan syre blir det ingen normal nedbrytning av det material som faller ner från vattenlagren ovanför. I stället tar sådana bakterier över som kan få den energi och det syre som de behöver från nitrat- och sulfatjoner i stället för från syremolekyler. Den fortsatta nedbrytningsprocessen som utnyttjar sulfat resulterar i bildningen av svavelväte, en vattenlöslig, illaluktande och mycket giftig gas som gör liv på bottnarna omöjligt för alla livsformer utom för vissa bakterier. Svavelvätebottnar kallas ofta för döda bottnar, men detta är ett tillstånd som kan förändras (reversibelt tillstånd).
Om syreförhållandena och eutrofieringstrycket förändras till det bättre kan de första djuren återvända inom några veckor och bottnarna kan gradvis återkoloniseras.

Relaterade ord: Bioturbation Bottenfälla
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER