Namn: Lösen:

Bottenkänning


Att direkt (exempelvis fartygsskrov eller en dykares kropp) eller indirekt (exempelvis genom lodning med tyngd i lina eller sondering med käpp).

Sjöfart:
Bottenkänning med ett fartyg innebär till skillnad från grundkänning att skrovet slagit i botten och inte specifikt ett uppstickande grund, exempelvis för att fartyget har för stort djupgående för området. Till skillnad från strandning så innebär inte bottenkänning att ett fartyg har fastnat, utan bara att det förekommit bottenkontakt. Likväl är bottenkänning en allvarlig händelse för fartyg och kan leda till skrovskador, läckage och förlisning.

Bottenkartering:
Bottenkänning genom lodning eller sondering var den enda metoden för att kartlägga bottnar innan de akustiska / elektroniska metoderna började utvecklas under 1900-talet.

Dykning:
Bottenkänning inom dykning avser främst negativ kontakt med botten (exempelvis upprörning av bottenslam), antingen av dykare eller dykfarkost (exempelvis ROV).

Metafor:
Bottenkänning används som metafor för att beskriva när något har nått sitt sämsta (lägsta) läge och börjar vända till det bättre (uppåt), framförallt i ekonomiska termer (exempelvis aktiekurser).

Externa länkar:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/38/9607.html#BOTTENKÄNNING

Relaterade ord: Bankeffekt Bottenkartering Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Gå under Haveri Isskruvning Kantra Kapsejsa Lägervall Marvatten Nedisning Ombordläggning Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjömätning Sjönöd Sjöterm Skeppsbrott Slagsida Strandning Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER