Namn: Lösen:

Bottentrål


Eng. Bottom trawl

Ett strutformat fiskeredskap i nät som släpar i botten och är avsedda att fånga fiskar som simmar i vattenmassan ovanför botten eller som lever direkt på botten.

Fiskemetoden bottentrålning delas in i pelagisk bottentrålning (avser fångst av fisk som simmar strax ovanför botten) och demersal bottentrålning (avser fångst av fisk som lever på botten).
Bottentrålningen är en variant av trålning som uppkom under 1900-talet genom tillkomsten av motoriserade fiskebåtar och som väcker stor kontrovers på grund av de skador som bottentrålningen orsakar genom sin framfart på botten, där livsmiljöer kan förstöras för många år framöver efter ett svep. Kritiker hävdar att bottentrålning är en bidragande orsak till att hela bestånd av vissa fiskarter blivit helt utslagna lokalt, både genom överfiske och trålskador, och att upprörning av bottensediment kan bidra till algblomning. Metoden skadar är kulturella lämningar på botten, exempelvis vrak som om de är mindre kan släpas med trålen.

Se trål för mer information.

Externa länkar:
http://www.fisk.se/public/dokument.php?art=349&parent01=331&parent02=344&parent03=0
http://www.fiskbasen.se/bottentral.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_trawling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5l

Relaterade ord: Demersal Fiske Fiskenät Fiskeredskap Flyttrål Frivattentrål Midvattentrål Pelag Trål TrålfästeBottentrål

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER