Namn: Lösen:

Bräckt vatten


Sv. Brackvatten.

Brackvatten är en blandning mellan havsvatten ("saltvatten") och sötvatten ("dricksvatten"), och kan ses som utspätt saltvatten. Gränsen för att kallas saltvatten går vid 3% salt och havsvatten har normalt en salthalt runt 3,5%, medan sötvatten har en salthalt under 0,5%. Vatten med salthalt mellan 0,5% och 3,0% kallas alltså för brackvatten eller bräckt vatten.

Uppkomst och förekomst:
Bräckt vatten uppkommer genom att regnvatten (i form av insjövatten, flodvatten eller grundvatten) ringer ut i havsvatten, och på så sätt skapar lokalt utspätt havsvatten.
Östersjön har exempelvis bräckt vatten, och utgör världens näst största brackvattensamling (endast överträffat av Svarta Havet). Brackvattensförhållanden finner man också i flodmynningsområden (estuarier) och i andra områden där saltare vatten möter utflöden från floder.

Saltet:
Vatten i hav, sjöar och vattendrag innehåller salter, främst natriumklorid (NaCl) men också mindre mängder svavel, magnesium, kalcium och kalium.

Måttenhet:
Vetenskapligt använder man numera ofta inte längre procent (%) eller promille (‰), och använder istället psu (practical salinity unit) för att mäta saliniteten (salthalten).

Isbildning:
Bräckt vatten som fryser bilder bräckvattenis, men är salthalten under 0,1% så bildas dock saltfri sötis.

Relaterade ord: Brackvatten Bräckvattensis Färskvatten Havsvatten Salinitet Salthaltsgradient Saltvatten Sjövatten Sötvatten Vatten Östersjön
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER