Namn: Lösen:

Bräckvattensis


Sv. Brackvattensis

Is som bildats av fryst bräckt vatten (brackvatten), räknas in under beteckningen saltis, dock så bildas saltfri sötis om salthalten understiger 0,1 %.

Vid salthalter under 2,5% så kan omvänd skiktning lätt ske genom att vattnet har störst dencitet vid +4°C, vilket innebär att kallare vattnet hamnar överst i vattenpelaren, vilket påskyndar isbildning (i saltvatten >2,5% är förhållandena mer komplicerade pga salthaltens inverkan på vattnets dencitet).

Se även saltis och sötis.

Relaterade ord: Brackvatten Bräckt vatten Is Saltis Sötis
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER