Namn: Lösen:

Bränning


Eng. Surf, Breaker

En våg som rullar upp över en strand eller grund och bromsas in av motståndet mot botten, så att toppen på vågen fortsätter snabbare än botten på vågen, men resultatet att toppen faller framför vågen (bryter) och skummar. En bränning är en form av brottsjö.
När det är vågor på havet/sjö så kan man ofta se grund och grynnor tack vara att det bildas bränningar som sticker upp högre och skummar.
För dykare som dyker från land så innebär bränning mot exempelvis klippstranden att det är mycket svårt att ta sig upp igen.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nning

Relaterade ord: Baksjö Bogvåg Bore Brottsjö Dyning Gäss Hajning Häckvåg Krabb sjö Medsjö Monstervåg Sjögång Sjöhävning Smul Stående våg Svall Tidvattenvåg Tsunami Våg Vågbrytare Vågdal Vågtopp
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER