Namn: Lösen:

brt


Bruttoregisterton

Förkortning för bruttoregisterton, som är ett mått som tidigare användes för att beskriva ett fartygs storlek.

Se bruttoregisterton för mer information.

Relaterade ord: Bruttoregisterton Deplacement Dödvikt Fartyg Fartygsregister Nettoregisterton nrt Registerton rt Skeppslista Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER