Namn: Lösen:

Brunvatten


Avser det brunaktiga vatten som är vanligt i skogssjöar och myrvatten.

Färgen kommer av exempelvis hög järnhalt eller höga halter av humusämnen i vattnet och beror på vattnets omgivning.

Relaterade ord: Brunnsvatten Gråvatten Myr Sjö Sjövatten Svartvatten Tjärn Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER