Namn: Lösen:

Bruttoregisterton


Sv. brt (förkortning). Eng. Gross register tonnage alt GRT.

Ett mått som beskrivet ett fartygs storlek och som användes mellan 1870-talet och fasades ut mellan 1982-1994 för att ersättas av bruttodräktighet.
Måttet beskriver den totala interna volymen i ett fartyg, dvs både lastutrymmen, maskinrum, personalutrymmen, mm. Måttet är alltid större än nettoregisterton, som bara avser lastkapacitet (och alltså inte tar med maskinrum och andra utrymmen).

Enheten registerton (rt) motsvarar inte vikt utan volym, och innebär att 1 rt = 100 engelska kubikfot (2,83 m³).

Inom sjöfarten har måttet används för att jämföra storlek på olika fartyg och har bland annat legat till grund för olika avgifter som kanal- eller hamnavgift.

För dykare och marinarkeologer så kan uppgiften ge en storleksuppfattning om ett vrak.

Se även nettoregisterton som jämförelse och registerton för mer information.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Registerton
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonnage

Relaterade ord: brt Deplacement Dödvikt Fartyg Fartygsregister Läst Marinarkeologi Nettoregisterton Nyläst Registerton Skeppslista Skeppsläst Skeppsmätning Svår läst Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER