Namn: Lösen:

BS-AC ’88


Dyktabell framtagen av doktor Tom Hennessey för brittiska dykorganisationen BS-AC, och som släpptes 1988 och ersatte de tidigare RNPL/BSAC-tabellerna.

Tabellerna är de enda tabeller som helt tagits fram för sportdykning som målgrupp, och bygger inte vidare på BS-AC’s tidigare dyktabell "RNPL/BSAC", och utgår alltså från delvis andra grunder i sin dekompressionteori och använder inte "slab diffusion". Modellen tar hänsyn till både diffusion och perfusion, samt även en viss hänsyn till bubbelstorlek.

Resultatet blev en relativt komplicerad tabell som inte är linjär i relationen mellan tid och kväveupptag, utan som blir mer och mer konservativ för ökat antal dyk, ökad botten och ökat djup. Som resultat så blir det en tabell för varje upprepat dyk, och man kan dessutom inte använda koncept som ekvivalent luftdjup (EAD), utan särskilda tabeller finns framtagna för EAN32 och EAN36.

Tabellerna är mer konservativa än många ändra om dykaren håller sig inom gränserna för direktuppstigning, men mindre konservativa än många andra vid dekompressionsdykning.

Trots att tabellen ofta varit anklagad för att vara gammalmodig, så är teorin som ligger till grund för tabellen mer "modern" i sin utformning än de tabeller som baserar sig på det arbete som Haldane, Workman och Bühlmann gjorde, genom att den tar hänsyn till både diffusion, perfusion och i viss mån bubbelstorlek.

Notera: Tabellen räknar till skillnad från de flesta andra tabeller bottentid som hela dyktiden fram till dess att dykaren åter befinner sig på 6 m (eller 9 m på de dyk som kräver ett dekompressionstopp på 9 m), varför jämförelser med bottentid och andra tabellers bottentid kan se ut att avvika mer än de egentligen gör.

Relaterade ord: Algoritm BS-AC Dyktabell RNPL/BSAC
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER