Namn: Lösen:

BTPS


Body Temperature Pressure & Saturated

En enhet som definierar fysikaliska förusättningar i gas vid mätning, och förutsätter att gasen är 37°C och gasen mättad med vatten vid denna temperatur, dvs partialtrycket för vatten (ppH2O) är 6,3 kPa. Enheten används när man tittar på hur gaser tas upp i kroppen. Trycket är ointressant i detta fall och antas vara samma i exempelvis lungan som i ett mätinstrument.

Jämför även ATPD, ATPS och STPD för mer information.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(thermodynamics)

Relaterade ord: ATPD ATPS Gas NL STPD
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER