Namn: Lösen:

Charles lag


Eng. Charles' law alt Law of Volumes

Allmänt:
Lagen beskriver hur en gas temperature beror av dess tryck (och vice versa), så att komprimerar man en gas så kommer temperaturen att öka och ökar man temperaturen (utan att öka volymen) så kommer trycket att öka.
Lagen är en av byggstenarna som senare kom att växa till Ideala gaslagen (allmänna gaslagen).

Notera möjlig förväxling:
I det franska språket avser "Loi de Gay-Lussac" det som på svenska och engelska kallas "Charles lag", och inte det som på svenska och engelska kallas Gay-Lussacs lag, dvs relationen mellan ursprunglig gasvolym och volymen på en senare förening skapad av dessa.

Historiskt:
Fransmannen Jacques Charles (1746-1823) drog slutsatser som ledde fram till lagen under sitt arbete med luftballonger, men lagen formulerades först 1802 av kollegan Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) som dock tillskrev äran till Charles.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles%27s_law

Relaterade ord: Avogadros lag Gas Gay-Lussacs lag Joule-Thomson-effekten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER