Namn: Lösen:

Chokes


Lung- och cirkulationsbesvär på grund av dekompression. En allvarlig men relativt ovanlig form av tryckfallssjuka som tidigare ofta drabbade flygare som flög till höd höjd utan tryckkabin eftersom den lättare kommer vid en trycksäkning till ett lågt omgivande atmosfärstryck än en efter dykning. Chokes är en allvarlig åkomma eftersom mängden venösa bubblor (i blodet från musklerna på väg till hjärtar och lungorna) blir allt för stor och blockerar mer än hälften av lungans kapillärnät, vilket leder till flödesmotstånd och tryckökning på vensidan (syrefattiga delen) i blodsystemet, och tryckfall i artärsidan (syrerika delen) med cirkulationsrubbning (chock) som följd. Om gasrikt blod överförs mellan hjärtats två halvor utan att passerar lungorna (exempelvis till följd av PFO) så finns stor risk för CNS-bends (dvs påverkan på det centrala nervsystemet med möjliga neorologiska störningar, yrsel, förlaming, mm som följd).

Chokes kräver omedelbar behandling i tryckkammare och oxygenterapi.

Namnet "chokes" kommer från att den drabbade kan uppleva det som att man inte kan andas (choke = kväva).

Se tryckfallsjuka för mer information.

Relaterade ord: Barotrauma Bends CNS-bends DCI DCS DS Dykarsjuka Dykloppor Dykmedicin Ledbends Lymfbends Marmorering Tryckfallssjuka
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER