Namn: Lösen:

Dyklexikon


CLO


En enhet för att gradera kläders isoleringsförmåga.

Historia:
Enheten togs fram i USA 1941 av Gagge, Burton och Bazett för militärens behov och var då revolutionerande då den gjorde det möjligt att enkelt kunna jämföra isoleringsförmåga hos kläder.
Själva ordet är en förkortning från ”Clothing insulation”

Vetenskapligt:
Som bas för skalan satte man den klädes som krävdes för att hålla temperaturen i ett rum med 21°C, 50% RH och 0,01 m/s, och lät det bli basen i systemet.
1 CLO = 0,155 m²K/W
1 CLO = 1,55 TOG

Jämförelsevärden:
0,6 CLO = sommarkläder
1 CLO = en kostym
2 CLO = skiddräkt
2,5 CLO = sommarsovsäck (1 säsong)
4 CLO = vår- och sommarsovsäck (2 säsong)
4 CLO = eskimokläder
6 CLO = vår-, sommar- och höstsovsäck (3 säsong)
6,5 CLO = vintersovsäck (4 säsong)
8 CLO = alpin sovsäck (4+ säsong)
10 CLO = arktisk sovsäck

Notera:
När det gäller underställ, så anges ofta värden som 100, 200, 300 och 400. Dessa anger då vikten material per angiven yta, vanligtvis gram per kvadratmeter (g/m²). Det finns ingen direkt konvertering till isolering, utan ett högre värde för ett material innebär mer isolering, men kan inte jämföras med andra materials värden. För att jämföra olika materials isoleringsförmåga, så behöver man jämföra CLO- eller TOG-värden.

Se även: TOG, Underställ


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER