Namn: Lösen:

CNS-bends


Allmänt:
En allvarlig form av tryckfallssjuka som drabbar centrala nervsystemet (CNS) och ger gradvis ökande neurologiska symtom (oftast under eller direkt efter en dekompression). CNS-bends orsakas av frisatt gas i centralnervös vävnad och behandlas med tryckkammarbehandling, oxygenterapi och parenteral vätsketerapi.

Olika symtom:
- Extremitetsparestesi (upplevd lättare känsel av exempelvis myrkrypningar utan synbar stimulans, på ben och armar)
- Neurogen smärta (smärta uppkommen genom nervskada eller tryck på nerver i perifera nerver och/eller centrala nervsystemet)
- Extremitetsdomning (förlorad känsel i ben och armar)
- Muskelsvaghet
- Paralys (förlamning)
- Vertigo (yrsel)
- Illamående
- Ostadighet (dålig balans)
- Ataxi (oförmåga att koordinera muskelrörelser till följd av skada på centrala nervsystemet)
- Lätt till kraftig huvudvärk

Se tryckfallsjuka för mer information.

Relaterade ord: Barotrauma Bends Chokes CNS-toxicitet DCI DCS DS Dykarsjuka Dykloppor Dykmedicin Ledbends Lymfbends Marmorering Tryckfallssjuka
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER