Namn: Lösen:

CO2


Keminska beteckningen för en koldioxidmolekyl. Eftersom koldioxid är en kemisk förening, så består en koldioxidmolekyl av flera olika atomer, en kolatom (C) och två (2) sureatomer (O).

Se koldioxid för mer information.

Relaterade ord: Andningsgas Ar CO Gas Gasblandning H2 He Hypercapni Hypocapni Koldioxid Koldioxidförgiftning Kolmonoxid Koloxid N2 Ne O2 Partialtryck pp
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER