Namn: Lösen:

Corioliseffekten


En effekt som uppkommer pga av jordens rotation och ger alla föremål i rörelse en svag sidorörelse som går åt höger på norra halvklotet och åt vänster södra halvklotet.

Corioliseffekten har en fundamental inverkan på atmosfärens och oceanernas rotation.
Oceanernas ytcirkulation drivs av vinden genom Corioliseffekten och gör att strömmarna drivs medurs på norra halvklotet och moturs på södra halvklotet. Tillsammans med Corioliseffekten gör den så kallade Ekmanspiralen att de vinddrivna havsströmmarna flödar i rät vinkel mot vinden. Corioliseffekten gör även att orkaner får ett spiralformat mönster, genom att vinden rör sig moturs runt ett lågtryck på norra halvklotet, och medurs på södra halvklotet.

Genom att jorden inte är helt sfäriskt rund och avståndet till jordens mitt (kärna) är längre vid ekvatorn än vid polerna, så påverkas även Corlioliseffekten av latituden (avståndet från ekvatorn).

Det är Corioliseffekten som skulle vara orsaken till myten om att vattnet som rinner ut vasken skall rotera moturs på norra halvklotet, och medurs på södra. För att det skulle ha en effekt så skulle dock vasken behöva ha en diameter på över 10 m och hålet som vattnet rinner ner genom måste vara mycket litet.
Däremot så påverkar den större rörelser, exempelvis så kommer en golfboll, oavsett i vilken riktning som den puttas, som färdas med 2 m/s på en golbana i höjd med Karlsborg att efter 10 sekunder ha vikit av 12 mm åt höger.

Corioliseffekten upptäcktes på 1830-talet av den franske fysikern och matematikern Gaspard Gustave Coriolis (1792-1843) då han gjorde studier för att kunna effektivisera maskiner med roterande delar.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Corioliseffekten
http://www.smhi.se/sgn0102/n0201/coriolis.htm

Relaterade ord: Bankeffekt Coandaeffekten Ekmanpump Ekmanspiralen Ekmantransport Ocean Oceanografi Ström Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER