Namn: Lösen:

Däck


Fartyg:
Eng. deck.

Horisontell täckande yta mellan ett fartygs yttersidor (skrov / bordläggning) och fungerar som golv. Olika nivåer av däck benämns som olika våningar i stora fartyg

Uttrycket ”under däck” (särskrivet och säruttalat) innebär att man menar en yta eller att befinna sig under översta däck, det vill säga i praktiken väderskyddad.

Uttrycket ”underdäck” (ihopskrivet och uttalat som ett ord) avser vad som iland i dagligt tal benämns som "tak".

Jämför även durk för mer information.

Landfordon:
Eng. Tire.

På landfordon så är däck det mjuk a(vanligtvis) svarta gummi (eller plast) delen på ett hjul om vars uppgift är att stå för grepp, stötupptagning och slityta. Däck som hamnar i vatten bevaras ofta mycket länge och kan därför utgöra en källa till datering vid exempelvis vrakidentifiering då de oftast har märkning som indikerar tillverkningen.

Relaterade ord: Back Durk Fartyg SjötermDäck
En skiss över olika däcksnivåer på ett passagerar fartyg.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER