Namn: Lösen:

Dagvatten


Vatten som varit dager (under bar himmel), dvs regnvatten (eller möjligtvis smältvatten, dvs tidigare fruset nederbördsvatten) som runnit på markytan.

När vatten rinner över hårda ytor så samlar de upp olika former av föroreningen och sediment. En del av dagvattnet samlas upp i kommunala avloppssystem och renas, men övrigt dagvatten rinner ut i vattendrag och påverkar normalt sikten i vattnet negativt.

Relaterade ord: Avloppsvatten Dränvatten Färskvatten Grundvatten Källvatten Markvatten Regnvatten Råvatten Sjövatten Smältvatten Sötvatten Vatten Vattentäkt Ytavrinning Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER