Namn: Lösen:

Daltons lag


Trycket i en (ideal) gasblandning är lika med summan av de tryck som varje enskild gas skulle utverkat om den ensam upptog hela volymen vid blandningens temperatur.

Se även: Partialtryck


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER