Namn: Lösen:

Damm


Damm kallas en konstgjord sjö, oavsett storlek och om den skapats av människor eller ex bävrar.

Dammar skapade av människor kan i princip delas upp i två grupper: nyttodammar (fiskedammar, kraftverksdammar, branddammar, mm) och prydnadsdammar (ankdammar, mm).

I Asien har man hållit med fiskdammar som prydnad i flera tusen år, medan man i Europa fick ett stort genomslag för dammar under medeltiden för kvarnar och fiskodling. Idag är de största dammarna kraftverksdammar.

Eftersom dammar kan sakna naturlig utlopp, så ansamlas lätt höga halter sediment och organisakt material, dessutom kan alger blomma upp i stora antal - vilka är faktorer som kan göra en damm mindre lämplig för dykning.

Relaterade ord: Bassäng Dämme Fördämning Insjö Kraftverksdamm Lentisk Regleringsdamm Sjö Vatten Vattenmagasin Vattenreglering Vattenreservoar Vattenverk Älvdämme
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER