Namn: Lösen:

Dävert


Eng. Devit.

Lyftanrodning (ofta en vertikal stolpa med krökt topp i en stor båge) som i nocken (yttre delen) har en talja (block), används vanligtvis för att sjösätta eller ta ombord mindre båtar (exempelvis livbåtar eller skeppsbåt), men det förekommer även ankardävertar även om dessa är mindre vanliga på moderna fartyg.

Dävertar är ett ett populärt vrakmotiv för uv-fotografer.

Om dävertarna på ett vrak är utsvängda och livbåtar saknas kan det tyda på att besättningen hann överge ett fartyg innan det sjönk.

Relaterade ord: Båt Fartyg UV-foto VrakDävert
Illustration av livbåt som sjösätts med dävert. Bild: P S Foresman.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER