Namn: Lösen:

Dyklexikon


DDC


Deck Decompression Chamber

Tryckkammare ombord på ett fartyg som används för ytdekompression, dvs när man tar upp dykare som behöver genomföra dekompression och låter dem göra det i tryckkammare istället för i vattnet. Används även vid mättnadsdykning som bostad för dykare mellan dyken.

Relaterade ord: BIBS | Dekompression | Habitat | HRV | IWR | Kammardykning | Kompression | Livsuppehållande system | Mättnadsdykning | PTC | Rekompression | Tryckkammarbehandling | Tryckkammare | Yrkesdykning | Ytdekompression |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER