Namn: Lösen:

Dekogas


Sv. Dekompressionsgas alt Etappgas. Eng. Deco gas alt Decompression gas

Allmänt:
Gas som dykaren transporterar i separat gasflaska och använder under uppstigningen för att snabba på dekompressionen under så kallad accelererad dekompression (dvs dekompression där man inte använder bottengasen). Dekogas har som regel en begränsning i djup i jämförelse med bottengasen, detta på grund av den högre andelen syre i gasen som gör att inert gas som kväve eller helium vädras ut snabbare, och som gör att partialtrycket för syre ökar vid gasbyte.

Vanliga exempel på dekogaser:
- EAN50: nitrox med 50% syre, kan användas ner till 21 m*
- EAN80: nitrox med 80% syre, kan användas ner till 10 m*
- Oxygen: ren syrgas, kan användas ner till 6 m*
(* = om ett maximalt partialtryck på 1,6 accepteras)

Relaterade ord: Andningsgas Blandgas Bottengas Deko Dekompression Dekompressionsdykning Dekompressionsstopp EAN EANx Etappflaska Etappgas Etappstopp Etappuppstigning Gas Gasblandning Gasblandning Nitrox Oxygen Transportgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER