Namn: Lösen:

Dekompressionsboj


Sv. Dekoboj, Korv, Lyftsäck, Ytboj alt Ytkorv.
Eng. Blob, Deco Sausage , Delayed Surface Marker Bouy (DSMB) alt Surface Marker Bouy (SMB).
Fr. Parachute de palier.

Allmän:
En uppblåsbar boj som dykaren fyller med gas på djupet och som sedan far upp till ytan med förandes en lina som sedan utgör uppstigningsreferens.

Former:
Det finns olika former på bojarna, vissa är mer klotformade (rund, trekantiga eller droppformade) och andra långsmala (ofta kallade ”korvar”) som finns i längder från 1-4 meter. De mer klotformade bildar en med distinkt ytreferens eftersom de är svåra att dra ner en lite i vattnet, varför referenslinan som dykaren ligger på blir mer stabil och mindre benägen att sjunka lite om dykaren belastar linan. De långsmala kan lättare dras ner lite av dykaren som linan belastas och vattenytan blir därför inte lika exakt referens, däremot så är bojarna mindre känsliga för vågor och referenslinan kommer därför rycka mindre vid sjögång.
På engelska skiljer man ofta på formerna och kallar den klotformade för ”lift bäg” och den långsmala för ”Surface Marker Bouy” (SMB).

Material:
Bojarna är gjorda av olika vatten- och gastäta material. Allt från enklare (mindre stryktåla) plaster, till grövre plast, plast med vävnader och material liknande de som finns i en BCD. För att inte riskera att en boj spricker sönder och blir helt obrukbar, bör man välja en boj med väv i materialet, vilket försvårar att de spricker upp och blir helt obrukbara om de går hål på dem.

Färger:
De två vanligaste färgerna på bojarna är röd och gul, men även orange är relativt vanligt. Ofta så försöker man inom teknisk dykning använda de två färgerna röd och gul för att markera olika saker. Ena färger används vid vanlig uppstigning, och den andra om något är fel och man vill påkalla ytorganisationens uppmärksamhet. I den brittiskinfluerade delen av världen så är det ofta röd som är varningsfärgen som visar att något är fel, medan det i den amerika influerade delen av världen ofta är den gula färgen som används för att påkalla uppmärksamhet. Dispyten om vilken färg som skall användas vid nödläge kommer av debatten om röd eller gul syns bäst när man söker nödställda på havet, den gula är ofta lättare att se från luften mot den havsytan som bakgrund, men röd är lättare att sikta mot den ljusa horisonten – även havets färg spelar in på hur lätt det är att upptäcka de olika färgerna. Det finns även bojar som har en gul och en röd sida.

Förvaring:
Eftersom bojen inte förvaras uppblåst så stoppas den undan under dyket. Ofta i fickan på en BCD, i benfickan på torrdräkten eller fästes på ryggplattan (exempelvis i en förvaringsficka mellan platta och rygg eller instoppad under elastiska band som sitter fästa i nederkant av plattan. Ibland förvaras bojen infäst i en linspole eller linrulle för att man snabbare skall kunna skjuta iväg bojen när den skall användas.

Konstruktionsmodeller:
Det finns i tre huvudsakliga konstruktionsmodeller, som är:
- Öppen
- Halvsluten
- Sluten
Den öppna består bara av en säck med öppen botten, genom vilken man blåser in gas och överflödig gas kommer ut. En del öppna bojar har bikter i nederkanten för att minska risken att gas kommer ut när bojen kommer till ytan.
Den halvslutna har en öppning med inåtvända läppar i botten som släpper in gas, men som trycks ihop när säcken fylls med gas. Överskotts gasen släpps ut genom en övertrycksventil av motsvarande modell som finns på BDC och som kan öppnas manuellt när man vill packa ihop bojen igen.
Den slutna kräver fyllning via en ventil, vanligtvis som fylls från en lågtrycksslang med samma koppling som finns på BCD:erna (dock utan att slangen fastnar på ventilen som den gör på en BCD’s inflator eller på torrdräktsventilen), men kan även fyllas genom att man blåser in gas med munnen. Överskottsgasen släpps ut genom en övertrycksventil precis som på den halvslutna bojen.
Det finns halvslutna bojer som även har en ventil precis som slutna bojar och därmed kan fyllas på två sätt. Det förekommer även slutna bojar med eget gasförråd, vilket kan vara en CO2-patron, men mer vanligt en liten gasflaska med en kran som öppnas och kan stängas (ungefär som en dräktgasflaska).

Olika finesser:
Det finns många olika finesser på bojar, exempelvis hållare för cyalumljusstavar, plats för märkning, olika infästningsanordningar (exempelvis D-ring i nederkanten) och elastiskt band i nederkanten som skall användas när bojen är ihoprullar för att hålla ihop den.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_marker_buoy
http://lmdyk.se/mediawiki/index.php5?title=Dekompressionsboj

Relaterade ord: Boj Deko Dekoboj Dekompression Dekompressionsdykning Dekompressionsstopp Dekostation Dekotrapets DSMB Dykutrustning Etappstopp Etappuppstigning Korv Linrulle Linspole Lyftsäck SMB Säck Uppstigning Uppstigningslina Vakare Ytkorv YtmarkeringsbojDekompressionsboj
Exempel på olika dekompressionsbojar (här tillverkade av brittiska OMS som använder gul som nödsignal).


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER