Namn: Lösen:

Dekompressionsstopp


Alt Sv etappstopp, Eng decompression stop

Allmänt:
Ett stopp under uppstigningen från ett dyk, i syfte att vädra ut tillräckligt mycket gas upptaget i blod och vävnader, så att man kan fortsätta till grundare djup utan att få komplikationer med för mycket bubbelbildninga kroppen och drabbas av tryckfallssjuka (alias "dekompressionssjuka" eller "dykarsjuka").

Etapp-/dekompressionsstopp använda främst inom teknisk dykning. Vid dykning inom gränserna för det som kallas direktuppstigning så tillämpas en maximaluppstigningshastighet och säkerhetsstopp. Därvid så är den maximala uppstigningshastigheten satt så att man genom den långsamma uppstigningen hinner med motsvarande utvädring av i kroppen upptagen gas som är nödvändig efter det dyk som man gjort. Ett säkerhetsstopp är en extra säkerhet för att säkerställa att man inte har tagit upp mer gas än normalt för dyk inom gränserna för direktuppstigning.

För att korta ner tiderna för etapp-/dekompressionsstoppen så kan man vid grundare stopp byta till gaser med högre halt av syrgas, syrgas, då detta ökar på utvärdringen.

Slang uttryck som ofta används är "deko" (exempelvis "ligga på deko" = "ligga på dekompressionstopp") och "deka" (exempelvis "att deka" = "att genomföra ett dekompressionsstopp").

Planering
För att dyka med etapp-/dekompressionsstopp så krävs att man planerar extra, så att den gas man avser att använda verkligen räcker den tid man måste vara nere under ytan. För att räkna ut tiderna på de olika stoppen, så måste man använda särskilda program eller tabeller.

Nöddekompression
Många dykdatorer har idag funktioner som talar om när man har överskridit tiderna för direktuppstigning, och tvingas in i dekompression innan man kan gå upp till ytan. Dessa än inte för det avsedda för att planera sådan dykning, utan är endast avsedda som en hjälp när saker gått fel och skall inte missbrukas. En dekompression som är oplanerad, men påtvingad efter att man har överskridit planerad dykdjup och/eller dyktid kallas nöddekompression.

Relaterade ord: Deka Deko Dekogas Dekompression Dekompressionsboj Dekompressionsdykning Dekompressionssjuka Dekostation Dekotrapets Dyktabell Etappstopp Etappuppstigning Gasbyte Lyftsäck Pyle-stopp Ratio deco Skjuta säck SMB Säkerhetsstopp Tryckfallssjuka Uppstigning Uppstigningslina
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER