Namn: Lösen:

Demandandningssystem


Ett gasförsörjningssystem där gas levereras i samma takt som andningen, genom att gasflödet endast släpps på när brukaren andas in. I princip ingen överflödig gas släpps ut från ventilen.
Systemet bygger på en så kallad demandventil som öppnar vid det undertryck som skapas när brukaren andas in, och sedan genast stänger när brukaren slutar andas in och gasen från ventilen bygger upp ett tryck i utrymmet kring ventilen.

Se även: Demandventil, Regulator, Friflödessystem


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER