Namn: Lösen:

Diluent


Utspädningsgas i en helsluten rebreather.

Förkortas ibland till DIL och kallas också för "Make up gas", dvs fyllnadsgas.

Oftast är diluenten den flaska som sitter till vänster på rebreatherdykarens rygg. Till höger sitter O2-flaskan.

För dyk till 40 meter är det vanligast med luft som diluent.

För djupare dyk krävs andra blandningar. Helium kan tex tillsättas i diluenten för att minska andelen kväve och därmed minska kväveberusningen. Samtidigt minskar också andelen O2 vilket gör att diluenten faktiskt spär ut gasen i loopen.
Exempel: Om dykaren avser att dyka med ppO2 på 1,2 i loopen så blir maxdjupet med luft som dilent 47 meter. Trycket på 47 meter är 5,7 bar och 5,7 * 0,21 är ca 1,2. Dvs, om dykaren går djupare än 47 meter så kommer diluenten inte att spä gasen i loopen utan den kommer att ha motsatt effekt, dvs öka andelen O2.

Andra vanliga diluenter är därför tex 10/50 vilken är ganska lätt att åstadkomma. I en 200-bars flaska fylls till 100 bar med helium och sen toppas flaskan med luft. Gasen ger ett mycket brett användningsområde men är inte lämplig för bailout på små djup där den kan vara hypoxisk. En annan blandning som inte har den begränsningen är tex 16/60.

Relaterade ord: Blandgas Kväveberusning Loop/leash Make up gas Mix RB Rebreather Återandningsapparat
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER