Namn: Lösen:

Divox


Ett nederländskt begrepp för ren syrgas framtaget av dykbranschen som registrerat varunamn för att kringgå reglerna med receptbelagd andningsoxygen och därmed förenkla gasbladning av exempelvis nitrox. Sedan 2007 har medicinsk oxygen varit svår att få tag på för dykare i Nederländerna eftersom den blivit receptbelagd. Alternativet industriell oxygen har inte ansetts tillförlitlig och oxygen för flygindustrin har varit för torr för att vara lämplig för dykbranschen, varför en gasleverantör (Westfalen) lanserade Divox som ett alternativ. Divox används nu både av sportdykare och yrkesdykare i Nederländerna.

Namnet är en förkortning för "Divers Oxygen" och är ett registrerat varunamn.
Alla Divox® gasflaskor levereras i enlighet med europeisk färgkodning BS EN 1089-3. På alla falskor sitter därvid ett svart band med texten "Divox".

Gasleverantören Westfalen levererar Divox i färdiga blandningar enligt nedan:
Divox® = 100% syre (för dekompression eller egen blandning av andningsgas)
Divox® Air = 21% syre, 79% kväve = luft
Divox® O40 = 40% syre, 60% kväve = EAN40 (nitrox)
Divox® O25 He50 = 25% syre, 50% helium, 25% kväve = trimix 25/50
Divox® H2100 = 100% helium (avsedd för egen blandning av andningsgas)

Se syrgas för mer information om oxygen.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Divox
http://www.westfalengassen.nl/technischegassen/individuele-ademgasmengsels.php

Relaterade ord: Andningsgas Argox Blandgas Heliair Heliox Helitrox Helox Hydreliox Hydrox Mix Neox Nitrox O2 Oxygen Partialtryck Safe Air Syre Syrgas Trimix TrioxDivox

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER