Namn: Lösen:

Djup


Eng. Depth

Allmänt:
Både substantiv och adjektiv, dvs man kan prata om både ett djup eller att något är djup. Något som är långt nedåt (exempelvis en ravin) eller långt inåt (exempelvis en grotta).
Begreppet är relativt, exempelvis en djup repa i lacken (någon millimeter) eller en djup havsgrav (flera kilometer).
Kan även avse bildligt (exempelvis "jag såg honom djupt i ögonen" eller "djupt förskjunken").

Djup i sjökort:
Idag anges som regel djup i sjökort med meter (i Sverige sedan 1881) eller i fot (vissa länder). Förr i tiden så användes även i Sverige fot och famn, ofta då de brittiska måtten som skilde sig från de svenska motsvarigheterna som användes på land. Begreppet famn varierade dessutom över tiden och mellan användare, men som riktmärke kan man räkna l eng. famn = 1,829 m. och l eng. fot = 0,3048 m. Variationen i begreppet famn var dock i praktiken inget problem eftersom djup sjökorten angavs i fot upp till 30 fot, och därefter i famn (djup över 100 famnar ansågs av praktiska skäl vara omätbara och angavs ofta även som så.
1 meter = 3,281 (engelska) fot
1 (engelsk) fot = 0,3048 meter
Svenska fot och famn i äldre tider var annars 1 famn = 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter och där 1 fot = 0,296904 meter.
I områden med tidvatten, så räknas djupet från lägsta normala vattennivå, dock kan vattennivån understiga denna nivå exempelvis på grund av väderförhållanden (exempelvis högtryck och frånlandsvind).

Djuphavszoner:
- Grundhav: 0-200 m
- Batyal: 200-2.000 m
- Abyssal: 2.000-6.000 m
- Hadal: djup större än 6.000 m

Zoner i pelagen (den fria vattenmassan):
- Epipelag: den del av vattenmassan där ljuset räcker för fotosyntes.
- Mesopelag: skiktet under epipelagen, ner till 1.000 m djup.
- Batypelag: skiktet mellan 1.000-4.000 m djup.

Externa länkar:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/52/13242.html
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/52/13243.html
http://i.imgur.com/XnYKR.jpg

Relaterade ord: Abyssal Batyal Batymetri Bottenkartering Djupberusning Djupgående Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Djupkurva Djupkurvesökning Ekmandjup Ekolod Fot Grundhav Hydrografi Kompensationsdjup Kritiskt djup Limniograf Loda Mareograf Pegel Pejla Pelag Plimsoll-märke Sjökort Sjömätning Tidvatten Vattenstånd Åmning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER