Namn: Lösen:

Djupgående


Eng. Draft alt Draught.

Ett fartygs djupgående är ett mått på hur djupt den djupaste punkten på fartygskrovet befinner sig i varje givet ögonblick, och kan på större fartyg avläsas på åmningen som är en på skrovet målad skala.

Påverkande faktorer:
Djupgåendet påverkas av aktuell last, och minskar därför exempelvis allt eftersom bränsle förbrukas, men kan också öka om fartyget tyngs ner av snö och is under färden. Även vattnets densitet påverkar, så att ett fartyg som lastas på västkusten (där vattnet är saltare och därmed har högre densitet) kommer att få ett ökat djupgående när det kommer till ostkusten. Även vattnets temperatur påverkar densiteten på vattnet, så att djupgåendet för ett fartyg som lastar i Narvik kan öka under en färd till Brasilien i takt med att vattnet blir varmare, trots att salthalten är densamma i vattnet.
Även ett fartygs fart genom vattnet påverkar genom en effekt som kallas "squat" och som innebär att ett fartyg går djupare genom vattnet när farten ökar. Något som bland annat ledde till att fartyget Queen Elizabeth 2 fick grundkänning 1992.

Plimsoll-märke & åmning:
Eftersom ett fartygssäkerhet delvis beror på dess djupgående, och djupgåendet varierar med vattnets densitet, så skall större fartyg ha ett så kallat plimsoll-märke som visar vilka djupgåenden som gäller i olika vattenförhållanden.
För att visa hur djup för och akter ligger på större fartyg, så finns en skala målad på skrovet. Skalan kallas åmning och är idag som regel i meter, man var tidigare ofta målad i fot.

Djupgående på sjökort:
Djup på sjökort är medelvattendjup, och det aktuella vattendjupet på en plats kan därför variera pga av en rad olika faktorer: tidvatten, hög-/lågtryck, stora mängder regn-/smältvatten, torka, seicher, vattenflöden, mm.
I Östersjön kan man även behöva ta hänsyn till landhöjning om marginalerna är riktigt små, eftersom landhöjningen på sina ställen är märkbar om man sitter på gamla sjökort. Uppgifter om landhöjningen finns angivet på svenska sjökort.

Medeldjupgående och trim:
Medeldjupgåendet (Eng. Mean draught) är ett medelvärde av djupgåendet i fören och aktern, dvs är det förliga djupgåendet 1,4m och det akterliga 2,6m så blir medeldjupgåendet 2,0m. Därvid sägs fartyget även har ett akterligt trim på 1,2 m.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djupg%C3%A5ende
http://en.wikipedia.org/wiki/Draft_(hull)


Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djupg%C3%A5ende
http://en.wikipedia.org/wiki/Draft_(hull)

Relaterade ord: Djup Djupkurva Fartyg Plimsoll-märke Squat-effekten Åmning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER