Namn: Lösen:

Djuphav


En bit ut från de stora kontinenterna ligger kontinentalsockeln, landmassans fortsättning ut i havet, men övergår sedan i en lång och olika brant "backe", kontinentalbranten. Där kontinentalbranten slutar på närmare 4.000 m djup börjar djuphavet.

Djuphavets botten kallas djuphavsslätterna och upptar en stor del av jordens totala yta – den icke solbelysta delen av havsbottnen upptar ~60 % av jordens yta.
Världshavetsallra största djup, djuphavsgravarna, stupar ner mer än 11.000 meter under havsytan.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER