Namn: Lösen:

Djuphavsgrav


Eng. Oceanic trench

I djuphavsslätterna finns förkastningsprickor som går ner på normalt 3-4 km djupare än djupshavsslätterna och stärcker sig hundratals mil. De orsakas av att jordskropan på en tektonisk platta (kontinentalplatta) trycks ner under en annan.
Den djupaste graven är Marianergraven som på sitt djupaste ställe, Challengerdjupet, är 10.911 m under havsytan. Sluttningarna i en djuphavsgrav varierar mellan 5-16°, men har även förkastningar. Runt omkring djuphavsgraven grundar botten upp innan den sedan viker ner i djupet.
Djuphavsgravarna är frekventa områden för jordbävningar.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djuphavsgrav
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Oceanic_basin.svg
http://i.imgur.com/XnYKR.jpg

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER