Namn: Lösen:

Djupkurvesökning


En sökmetod lämplig vid stora sluttande ytor där man successivt söker av ett djupintervall i taget.

Metodbeskrivning
Först läggs referenslinjer ut för områdets vänster- och högerkant, eventuellt kan naturliga refrenslinjer väljs (exempelvis rörledningar, kablar, bottenprofiler, bryggfundament, mm). Dykaren börjar sedan normalt i den djupa delen av området och använder djupmätaren för att vara säker på att man ligger på samma djup, och söker sedan av området mellan de två referenslinjerna. När dykaren kommer till den bortre linjen, så byter man djup till gränsen för siktavståndet, och simmar åt andra hållet, och fortsätter sedan på det sättet att jobba sig djupare eller grundare.

Notera:
Metoden är en av få metoder som gör det möjligt för dykaren att använda uv-moped (skoter) för att söka av området.

Relaterade ord: Djup Djupkurva Ekersökning Halvcirkelsökning Linjesökning Rutsökning Scooter Stråksökning Sökmetod UV-moped
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER