Namn: Lösen:

Dödvikt


Sv. Dödviktstonnage alt dvt. Eng. Deadweight alt dwt.

Ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga. Den angivna vikten är den totala vikten (i antingen metriska eller engelska ton) av last, besättning och bränsle som ett fartyg förmår bära (utöver sin egen vikt) när det nedlastas till största tillåtna djupgående (markeras på skrovet med ett plimsollmärke).
Medan ett metriskt ton (eng. tonne) är 1.000 kg, är ett engelskt ton (eng. long ton / weight ton / imperial ton) är 1.016 kg och definieras som vikten av 35 kubikfot med saltvatten med en densitet på 1,025 gr/ml. I mellankrigstiden så skulle alla militära fartyg anges i engelska ton, idag används främst metriska ton.

Alla fartyg som registreras i Transportstyrelsens Fartygslista skall bland annat ha sin dödvikt registrerad, och den återges även i den av Transportstyrelsen utgivna Skeppslistan.

De största tankfartygen kan ha en lastförmåga av upp till omkring 500 000 dödviktston.

Externa länkar:
http://www.ne.se/d%C3%B6dvikt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonnage
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonnage
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1975:927

Relaterade ord: Bruttoregisterton Deplacement Egenvikt Fartyg Fartygsregister Läst Nettoregisterton Nyläst Registerton Sjöterm Skeppsläst Svår läst
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER