Namn: Lösen:

Dränvatten


Sv. Dräneringsvatten

En annan benämning på dräneringsvatten, dvs vatten som kommer från utdikningsområden, dvs områden där man grävt diken för att torrlägga marken. Det är stor risk att dränvatten medför sediment och urlakade ämnen, varför risken är uppenbar att dränvatten medför dålig sikt.

Termen kan även åsyfta dräneringsvatten från fastigheter, då med uppenbar risk för kemiska föroreningar i form av oljerester eller annat.

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Bordsvatten Brackvatten Brunnsvatten Brunvatten Bräckt vatten Dagvatten Dike Färskvatten Grundvatten Gråvatten Markvatten Restvatten Sjövatten Slagvatten Smältvatten Spillvatten Svartvatten Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER