Namn: Lösen:

Dykarklocka


Ordet har två lydelser:
1 - Urverk
2 - Primitiv dykfarkost
- - - Alt 1 Urverk - - -

Alt Sv dykarur

Armbandslocka speciellt anpassa för dykning, så till vida att den är vattentät till relevanta dykdjup, och också har en funktion för att mäta dyktiden. Klockorna är ofta stora och försedda med kraftiga och töjbara gummiarmband för att kunna användas vid dykning.
Idag har dykdatorn och den så kallade Bottom Timer i stor utsträckning ersatt dykarklockan, men de förekommer fortfarande - dock oftare på land än i vattnet.

Relaterade ord: Dykarur, Bottom Timer, Dykdator, Dykutrustning, ISO 6425
- - - Alt 2 Primitiv dykfarkost - - -

Alt Eng diving bell

Anordning som kan sänkas ner i vattnet från land eller mer vanligt båt, och medföra människor i en luftficka.

Historia
De första beskrivningarna av dykarklocksliknande konstruktioner härrör från 300-talet före kristus, men de första riktiga dykarklockorna uppträdde först 1535 då italienaren Guglielmo de Lorena tog fram en modell där man kunde vara nere i en timme under arbeten i Nemisjön.
Från början var dykklockorna till formen lika stora kyrkklockor, därav namnet, med en öppen botten (så kallad öppen klocka), som hängde i ett rep från ytan. Denna konstruktion gjorde att vattennivån, som vid inledningen av dyket började vid klockans nederkant, höjdes allt eftersom dykklockan kom djupare och det omgivande trycket komprimerade luften inuti dykklockan. Från början kunde inte heller någon luft tillföras från ytan, utan besättningen var hänvisade till syret i den luft man från början hade med sig ner från ytan. Senare konstruktioner kunde förses med luft från pumpar på ytan för att förlänga aktionstiden under ytan. Under 1900-talet så uppfanns helt slutna dykarklockor där besättningen kunde visast i samma tryck som vid ytan, vilket eliminerar behovet av dekompression när klockan tas upp. På grund av sin begränsade rörlighet, så ersätts dykarklockan sedan andra halvan av 1900-talet allt mer av ubåtar som har fri rörlighet under vattnet, och därmed har större användningsområden och bättre effektivitet.

Relaterade ord: BIBS, Dykarplattform, Dykutrustning, Livsuppehållande system, Torrklocka, Våtklocka


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER