Namn: Lösen:

Dykarledare


Sv. DykL. Eng. Diving supervisor.

Dykarledarutbildad personal inom militären som leder och övervakar dykning och verksamhet i tryckkammare.
Att jämföra med den civila termen dykledare.

Biträdande dykarledare, Bitr. DykL, (Eng. Assistant diving supervisor) är inom Försvarsmakten en dykarutbildad personal som av dykarledare själv utsetts att biträda dykarledaren.

Relaterade ord: Amfibiedykare Attackdykare DNC Dykarläkare Dykeritjänstledare Dykeriöverledare Dykeriöverläkare Dykning Fältarbetsdykare Lättdykning Mindykare Röjdykare Tungdykning Webbing
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER