Namn: Lösen:

Dykkurs


Eng. Diving course

Allmänt:
Kurs omfattande dykning eller dykrelaterad verksamhet. Som regel leder en genomförd utbildning till certifiering med tillhörande certifikat i form av ett plastkort om man klarar av att uppfylla kraven för kursen.

Historiskt:
Det första strukturerade kursprogrammet skapades 1954 av Ed Tillman och Bev Morgan vid deras dykskola i Kalifornien, USA. Ed Tillman var senare med och bildade utbildningsorganisationen NAUI, och hans upplägg spred sig och utgjorde grunden för det som senare blivit dagens likartade sportdykarutbildningar. I Storbritannien så var det Trevor Hampton som introducerade sportdykarutbildningen vid sin dykskola i Warfleet Creek utanför Darthmouth.

Exempel:
Exempel på vanliga kurser inom sportdykningen är:
- PADI Scuba Diver (prova-på-kurs som bara certifierar för dykning under handledning)
- PADI Open Water (grundläggande kurs i dykning i öppna vatten)
- PADI Advanced Open Water Diver (forsättningskurs i dykning i öppna vatten)
- PADI Nitrox Diver (fortsättningskurs i dykning med syreberikad luft, nitrox)
- PADI Rescue Diver (forsättningskurs med livräddningsutbildning)
- PADI Master Diver (fortsättningskurs med fler specialiteter i öppna vatten)
- PADI Divemaster (kurs för att bli dykguide och kursassistent)
- PADI UW Photographer (specialkurs med introduktion i undervattensfotografering)
- PADI Peak Performance Buoyancy (specialkurs där man över på avvägning)
- GUE Fundamentals (grundläggande kurs för färdigheter i teknisk dykning)
- GUE Tech 1 (grundläggande kurs i blandgasdykning)
- GUE Tech 2 (fortsättningskurs i blandgasdykning)
- GUE Cave 1 (grundläggande kurs i grottdykning)
- GUE Cave 2 (forsättningskurs i grottdykning)
- CMAS * (grundläggande kurs i dykning i öppna vatten)
- CMAS ** (fortsättningskurs i dykning i öppna vatten med livräddningsinslag)
- CMAS *** (kurs för att bli dykledare)
- NAUI Skin Diver (fridyknings- och snorklingsutbildning)
- NAUI Scuba Diver (grundläggande kurs i dykning i öppna vatten)
- NAUI Advanced Scuba (forsättningskurs i dykning i öppna vatten)
- NAUI Master Scuba Diver (fortsättningskurs med fler specialiteter i öppna vatten)
- NAUI Heliair Diver (trimixkurs för dykning ner till 55 m med obligatorisk dekompression)
- NAUI Tri-Mix Diver (trimixkurs för dykning ner till 76 m med obligatorisk dekompression)
- NAUI Closed Circuit Mixed Gas Diver (RB-kurs för dykning ner till 76 m med obligatoris dekompression)
- NAUI Wreck Penetration Diver (vrakkurs med penetrering i vrak)
- IANTD Advanced Nitrox Diver (kurs i teknisk dykning med nitrox och dekompressionsgas)
- IANTD Recreational Trimix Diver (trimixkurs med maxdjup 39 m utan obligatoriskt deko)
- IANTD Advanced Recreational Trimix Diver (trimixkurs med maxdjup 48 m och maxdeko 15 min EAN50)
- IANTD Normoxic Trimix Diver (trimixkurs för dyk ner till 60 m med gaser som kan andas på ytan)
- IANTD Trimix Diver (trimixkurs för dyk ner till 100 m med nödvändiga transportgaser med lägre ppO2)
- IANTD Open Water Closed Circuit Rebreather Diver (RB-kurs för öppna vatten)
- IANTD Cave Diver (kurs i grottdykning)
- IANTD Nitrox Blender (kurs i hur man blandar nitrox)
- ANDI Technical SafeAir Diver (nitroxkurs med obligatorisk dekompression, maxdjup 50 m)
- ANDI Technical Tri-Mix Diver (trimixkurs med obligatorisk dekompression, maxdjup 50 m)
- ANDI Intermediate Tri-Mix Diver (trimixkurs med obligatorisk dekompression, maxdjup 60 m)
- ANDI Tri-Mix Diver (trimixkurs med obligatorisk dekompression, maxdjup 100 m)
- TDI Intro to Tech Diving (grundkurs för teknisk dykning med fokus på personlig färdighet)
- TDI Decompression Procedures Diver (kurs i dekompressionsteknik)
- TDI Extended Range Diver (kurs i procedurer för dykning till större djup än 39m)
- TDI Trimix Diver (trimixkurs för dykning ner till 60 m)
- TDI Advanced Trimix Diver (trimixkurs för dykning ner till 100 m)

Fler kurser och utbildningsorganisationer finns – ovan är bara ett utdrag.
Se även dykutbildning för mer information.
Se utbildningsorganisation för mer information om olika organisationer.

Externa länkar:
http://www.naui.org
http://www.padi.com
http://www.tdisdi.com
http://www.gue.com
http://www.iantd.com
http://www.andihq.com
http://www.cmas.org

Relaterade ord: ANDI Certifierad Certifikat CMAS Dykcenter Dykcertifikat Dykinstruktör Dykutbildning GUE IANTD NAUI PADI SSDF Utbildningsorganisation
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER