Namn: Lösen:

Dyklag


Kan åsyfte en grupp av dykare i vattnet, exempelvis en samling av flera dykpar eller en grupp bestående av tre dykare, dyktrio.

Ett dyklag kan användas för att dela in dykarna i grupper som dyker om lott med varandra, exempelvis för att utföra ett kontinuerligt arbete under ytan där dyklagen avlöser varandra, eller genom att man dyker från båt och ständigt vill ha personal kvar ombord av säkerhetsskäl och därför delar upp alla dykare i två omgångar (dyklag).

I vissa fall så kan dyklag även inkludera supportpersonal på ytan, exempelvis vid yrkesdykning där personal på ytan kan sköta luftförsörjning och hantera navelsträngen (luftslangen) vid tungdykning.

Relaterade ord: Dykare Dykpar Dyktrio Navelsträng Pardykning Solodykning Team-dykning Yrkesdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER