Namn: Lösen:

Dykloppor


Alt. Sv. dykarloppor

En mycket lidrig form av tryckfallssjuka, som visar sig som hudklåda och avklingar efter 15-20 minuter utan åtgärd.

Dykloppor sker pga att huden har laddat upp gas snabbare än den kan ladda ur, dvs huden har gått från en snabb vävnad vid uppladdning, till en långsam vid urladdning. Detta kan ske pga av att huden utsätts för temperaturskillnader under kompression och dekompression. För dykaren kan detta inträffa om dykaren exempelvis är varm vid nedstigning, men får läckage eller kraftig kondens i torrdräkt inför uppstigning och huden därför blir kall med resultat i ändrad halveringstid.

Dykare som drabbas av dykloppor är inte i akut behov av tryckkammarbehandling, men bör ha beläggas med större observation för andra symptom på allvarligare fall av tryckfallssjuka.

Se tryckfallsjuka för mer information.

Relaterade ord: Barotrauma Bends Chokes CNS-bends DCI DCS DS Dykarsjuka Dykmedicin Ledbends Lymfbends Marmorering Tryckfallssjuka
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER